Werk je in de reisbranche? Vul dan het imago-onderzoek in! Meer informatie.

Seizoenswerk: art.7 cao geldt waarschijnlijk vanaf 1 november 2018 niet meer

12 sep 2018

Bij seizoenswerk wordt op dit moment de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten doorbroken door een arbeidscontract loze tussenpoos aan te houden van tenminste 3 (in plaats van 6) maanden. Deze in de CAO reisbranche opgenomen uitzondering geldt waarschijnlijk vanaf 1 november a.s. niet meer. Dit komt omdat de huidige cao op 31 oktober eindigt en deze bepaling geen zogenaamde 'nawerking' heeft.
 
ANVR en vakbonden hebben een verschil van mening over de toekomstige invulling van de pensioenregeling voor de reisbranche en dat heeft helaas ook invloed op de voortgang van de lopende cao-onderhandelingen. 

Keten van arbeidsovereenkomsten

Op grond van de wet (art. 7:668a lid 1 BW) ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd wanneer:
Tussen werkgever en medewerker drie arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten
Als opvolgende arbeidsovereenkomsten in totaal meer dan 24 maanden dienstverband beslaan.
Om de keten van arbeidsovereenkomsten te doorbreken dient er in principe tenminste een tussenpoos van 6 maanden te zijn. 

Speciale regeling voor seizoenswerk in cao reisbranche

In art. 7 cao is voor seizoenswerk een speciale regeling opgenomen: sinds 1 juli 2016 wordt de keten doorbroken bij een tussenpoos van tenminste 3 (i.p.v. 6) maanden. Deze uitzondering kan alleen via cao worden geregeld. Art.7:668a lid 1 BW is namelijk een wettelijk voorschrift waarvan alleen via een cao van af kan worden geweken.

Gevolgen voor arbeidsovereenkomsten na 31 oktober 2018

Omdat de cao eindigt op 31 oktober 2018, kan t.a.v. seizoenmedewerkers die op of na 1 november (opnieuw) in dienst treden, geen gebruik meer worden gemaakt van de mogelijkheid van artikel 7 cao. Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer afloopt op 31 oktober en er 4 maanden later een volgende arbeidsovereenkomst zou ingaan, wordt op dat moment gekeken en beoordeeld of er een cao geldt die de termijn verkort van 6 naar 3 maanden. Is die cao er dan niet dan geldt gewoon de wet. In dit voorbeeld (tussenpoos 4 maanden) zou volgens de wet de tussenpoos te kort zijn om de keten te doorbreken.

Hetzelfde is het geval als de arbeidsovereenkomst na 1 november afloopt. Ook dan wordt op de datum dat de medewerker opnieuw in dienst treedt, gekeken of er dan een cao geldt die de termijn van 6 maanden verkort of niet. 
 
Bron: ANVR Nieuws

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.