Reiswerk speerpunten 2023

23 jan 2023

Het jaar 2022 is voor de meeste reisbedrijven een goed jaar geweest als het gaat om omzetcijfers. Ingewikkelder is de arbeidsmarkt in de reisbranche. Mede als gevolg van de coronacrisis hebben veel medewerkers hun baan verloren en zijn er personeelstekorten in de reisbranche. Gelukkig stijgt het aantal medewerkers dat werkzaam is in de reisbranche weer sinds 2022. Het jaar stond voor Reiswerk vooral in het teken van het aantrekken van nieuw talent voor de reisbranche.

speerpunten2023

Onze speerpunten zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken die wij met reisondernemingen voeren en onze eigen kennis en ervaring. Jullie input – ook op de HR expertmeetings is enorm waardevol voor ons en geeft richting aan de projecten en activiteiten die Reiswerk uitvoert.

We beseffen dat de reisbranche dynamisch en veranderlijk is en dat dit kan leiden tot aanpassing van onze activiteiten. We zorgen dat datgene wat we doen, aansluit bij de actualiteit en de behoefte in de sector. Altijd met het doel om iedereen die werkzaam is in de mooie reisbranche zo goed mogelijk te ondersteunen en de reisbranche aantrekkelijk te maken voor nieuw talent.  

Het aantrekkelijk maken en houden van de reissector

Net als vorig jaar is één van de belangrijke speerpunten het aantrekkelijk maken van de reisbranche voor nieuw talent. Er zijn nog steeds volop mensen nodig. Reiswerk heeft vorig jaar een arbeidsmarktcampagne uitgevoerd met als doel het interesseren van met name jongeren voor een baan in de reiswereld. Met een interactieve video, diverse interviews met medewerkers en een speciale website waarop informatie te vinden is over verschillende functies, gaven we meer bekendheid aan de baanmogelijkheden in de branche.

In 2023 maken we opnieuw video’s met young professionals uit de reisbranche en zetten we de campagne voort met nieuwe content. Ook is Reiswerk dit jaar op diverse carrière evenementen aanwezig, met als doel het enthousiasmeren van studenten voor een baan in de reisbranche.

Focus op behoud van medewerkers

Voor een sector waarin het lastig is om nieuw personeel te vinden, is het extra belangrijk om er voor te zorgen dat de medewerkers, behouden blijven. Het is essentieel dat de medewerkers die gekozen hebben voor een baan in de reisbranche ook gemotiveerd blijven en hier met veel plezier werkzaam zijn. 

Arbeidsmarktonderzoek

Ieder jaar voeren we arbeidsmarktonderzoek uit in de reissector. Dit onderzoek brengt de huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in kaart. Een goed arbeidsmarktonderzoek geeft niet alleen werkzoekenden een juist beeld van hun arbeidsmarktkansen, maar geeft werkgevers ook een beeld van hun merk en imago als werkgever. Daarnaast kunnen werkgevers met deze data beter inspringen op hoe de werkgelegenheid zich ontwikkelt.  Onderdeel van het arbeidsmarktonderzoek is een enquête onder werkgevers.

Binnenkort ontvangen werkgevers in de reissector een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête die onderdeel is van het arbeidsmarktonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor onze sector en voor het maken van onze agenda. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk bedrijven hieraan deelnemen. Alleen dan kunnen we een zo goed mogelijk beeld schetsen van de huidige situatie in de reissector, waardoor wij  werknemers en werkgevers in de reissector beter van dienst kunnen zijn. 

Naast het reguliere arbeidsmarktonderzoek willen we in 2023 ook een groot medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Om dit onderzoek tot een succes te maken, is jullie hulp nodig.

Leren & ontwikkelen

Dit jaar besteden we veel aandacht aan het thema leren & ontwikkelen. Reiswerk zet in op de verdere professionalisering van het online leerplatform Travel College. De inhoud van het cursusaanbod wordt afgestemd op de actualiteit en daardoor zal het aanbod regelmatig wisselen.

Daarnaast gaan we aan de slag met een speciale leerlijn voor nieuwe medewerkers in de reisbranche. Het volgen van deze leerlijn kan onderdeel zijn van de onboarding bij de reisbedrijven. Een inventarisatie onder HR-professionals over de inhoud van deze leerlijn maakt uiteraard onderdeel uit van dit proces.

In 2021 is er een begin gemaakt met het aanbieden van Travel College Students voor toerisme-studenten, met als doel om het ‘gat’ tussen onderwijs en de praktijk te verkleinen. Tevens is het de ideale gelegenheid om de studenten kennis te laten maken met het werken in de reisbranche en met Reiswerk. In 2023 streven we naar nog meer studenten die aan sluiten op Travel College Students.

We zullen óók meer aandacht besteden aan offline leren door vaker fysieke bijeenkomsten of workshops te organiseren voor een specifieke groep medewerkers uit de reisbranche.

Focus op thema duurzame inzetbaarheid

Veel aandacht gaat in 2023 uit naar het thema duurzame inzetbaarheid. Wat kan je als werkgever doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk medewerkers duurzaam inzetbaar zijn/blijven? We hopen de bewustwording hiervan bij reisbedrijven te stimuleren. Waarom is een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid belangrijk? En hoe geef je dat vorm? Mentale gezondheid en werkgeluk zijn belangrijke onderwerpen die terugkomen op de agenda van Reiswerk.

Meer praktische formats voor de HR-professional

In 2023 zullen we de HR-professional nog meer van dienst zijn en dat doen we door het beschikbaar stellen van praktische formats, actieplannen en modellen. Wij merken dat met name kleine en middelgrote reisorganisaties – die geen beschikking hebben over een HR-afdeling – behoefte hebben aan concrete en praktische handvatten. De formats en actieplannen zijn te vinden op een speciale pagina op de website van Reiswerk. HR-professionals kunnen direct aan de slag met de formats.

Daarnaast...

Naast bovengenoemde speerpunten gaan we natuurlijk verder met waar we goed in zijn: inspirerende artikelen en blogs over o.a. HR & arbeidsvoorwaarden, leren & ontwikkelenwerken & solliciteren, duurzaamheid & verantwoord en innovatie & inspiratie in de reissector. Deze artikelen komen voorbij op onze website, social kanalen en in onze tweewekelijkse nieuwsbrief.

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van al deze informatie? Of heb je goede ideeën of wil je eens sparren met Reiswerk, neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk.

We kijken er naar uit om ook dit jaar weer aan de slag te gaan voor iedereen werkzaam in de reisbranche!

Het Reiswerk Team 
Esther, Barbara, Melissa en Sandra

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.