Templates

Op deze pagina bieden we je verschillende handleidingen ter informatie en formats waarmee je direct aan de slag kan. Bijvoorbeeld voor het maken van arbeids- en stageovereenkomsten, wat te doen bij verzuim maar ook wanneer een medewerker de organisatie verlaat.

Arbeidsovereenkomst

Alle afspraken die gemaakt worden over de functie, het salaris, opzegtermijn en overige arbeidsvoorwaarden worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten; een arbeidsovereenkomst voor bepaalde, onbepaalde tijd of een 0-uren contract. In de huidige cao vind je een format voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

Stage

Met stagiaires die voor een periode stage komen lopen in je organisatie sluit je geen arbeidsovereenkomst af maar maak je gebruik van een stageovereenkomst. Hier is ook een model stageovereenkomst voor ontwikkeld.

Disclaimer;
De model stageovereenkomst is met de nodige zorgvuldigheid opgesteld, maar er kunnen geen garanties gegeven worden als het gaat om de fiscale beoordeling door de belastingdienst/UWV van stageovereenkomsten op dit model.

Download stageovereenkomst

Exitgesprekken

Wanneer je afscheid neemt van elkaar is het goed om een gesprek te voeren. Dit exitgesprek heeft tot doel te achterhalen waarom iemand weggaat, hiervan te leren en te zien waar verbeterpunten liggen. Daarnaast geeft het een mooie gelegenheid om ervaringen te delen. Een goede offboarding door een exitgesprek kan ervoor zorgen dat er met een prettig gevoel afscheid genomen wordt van elkaar waardoor oud-medewerkers ambassadeurs blijven voor de organisatie. We hebben een model exitgesprek beschikbaar gemaakt.

Download model exitgesprek

Verzuim

Een fijne werkplek en gezonde werkomgeving is belangrijk voor vitale medewerkers. Wij hebben een model verzuimhandleiding opgesteld, speciaal voor de reisbranche, met als doel het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Deze handleiding kan naar eigen inzicht en invulling gebruikt worden.

Download verzuimhandleiding

RI&E en arbocatalogus

Met de branche specifieke RI&E voor werkgevers in de reisbranche kan je direct aan de slag met het samenstellen van jouw bedrijfseigen RI&E. Na het samenstellen van de RI&E kan je aan de slag met de arbocatalogus. Hierin staan veel mogelijke oplossingen om de risico’s te beheersen.

RI&E voor de reisbranche Arbocatalogus reisbranche