5 tips voor het terugdringen van ziekteverzuim!

08 sep 2017

adult 2449725 640.jpg

Het is deze week de Week van de RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie). Het thema van dit jaar is: Beroepsziekten te lijf. Het gaat niet alleen om arbeidsongeschiktheid, maar ook om zieke medewerkers en burn-outs.

En met het tegengaan van ziekteverzuim valt veel te winnen. Bij een zieke werknemer ben je namelijk wettelijk verplicht om een periode van maximaal twee jaar het loon door te betalen. Daar komen nog andere kosten bij, zoals kosten voor begeleiding en de tijdelijke vervanging van de zieke medewerker. Wat kun je doen om het ziekteverzuim terug te dringen? Hier volgen 5 tips voor het terugdringen van ziekteverzuim:
 

1. Inzetten van een preventiemedewerker

Ziekteverzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Voor een goed ziekteverzuimbeleid moet je onder andere werk maken van preventie. Dat doe je door samen met de preventiemedewerker een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Ziekteverzuim lijkt soms ook te komen als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als je let op de signalen van ziekteverzuim. Als je die vroegtijdig herkent, kun je samen met de werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen. Een preventiemedewerker kan je ook daarbij ondersteunen.

Volgens de vernieuwde Arbowetgeving, die geldt per 1 juli 2017, moet jouw reisbedrijf ten minste n preventiemedewerker in dienst hebben die maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf) kan uitvoeren. 
 

2. Opstellen van een verzuimhandleiding

Daarnaast maakt een verzuimhandleiding onderdeel uit van een goed ziekteverzuimbeleid. Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst.

Reiswerk heeft in 2016 een model verzuimhandleiding beschikbaar gesteld voor werkgevers in onze branche. Deze verzuimhandleiding is onlangs volledig geactualiseerd, mede naar aanleiding van belangrijke wijzigingen in de Arbowet en op basis van de meest recente privacywetgeving. Er is zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie van deze verzuimhandleiding beschikbaar. Lees er hier meer over.
 

3. Wees betrokken bij je medewerkers

Door als werkgever onder meer werk te maken van betrokkenheid bij je medewerkers ben je direct en indirect bezig om het verzuim van medewerkers te voorkomen. Want zaken als stress, financiële zorgen, of de zorg voor een zieke naaste (mantelzorg) kunnen van invloed zijn op de gezondheid en vitaliteit van jouw medewerkers. We geven je graag diverse tips hoe je met dit soort situaties kunt omgaan. Lees er hier meer over.
 

4. Zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving

Een veilige werkplek en een gezonde werkomgeving zijn basiselementen voor een succesvol bedrijf. Want, medewerkers die ‘fit’ zijn en goed in hun vel zitten zijn productiever, gelukkiger en minder vaak ziek. 

Er zijn in de reisbranche afspraken gemaakt over veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. Wil je meer weten over zaken rondom arbo en risicopreventie? Of ben je benieuwd hoe jouw bedrijf scoort op gebied van veiligheid? Lees er hier meer over.
 

5. Houd je medewerkers fit for the future

Het loont om medewerkers te stimuleren en de ruimte te geven om bij te blijven. Zo blijkt uit onderzoek dat een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekteverzuim. Dit heeft mogelijk te maken met de waardering die je uitspreekt als je medewerkers een opleiding laat volgen.

Daarnaast is de reisbranche ook een dynamische, steeds veranderende omgeving. Digitalisering en technologische ontwikkelingen hebben effect op jouw medewerkers. Bovendien verandert het gedrag en de behoeften van jouw klanten ook. Dat kan stress veroorzaken. Hoe zorg je er nu voor dat jouw medewerkers fit blijven en ook in de toekomst mee kunnen in jouw reisbedrijf?
Lees er hier meer over.
 

Week van de RI&E

Van 17 t/m 21 juni 2019 vindt de 5e Week van RI&E plaats, met speciale acties en activiteiten rond de RI&E. Ga beroepsziekten te lijf en zorg voor minder ziekteverzuim. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Kijk hier voor meer informatie over de Week van de RI&E.

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.