Grensoverschrijdend gedrag; zijn de grenzen duidelijk?

17 apr 2024

Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijft stijgen. Vooral de laatste jaren is er een opvallende toename geweest, mede door de impact van programma's zoals die van Tim Hofman, waar veel slachtoffers na de afleveringen melding durfden te maken. Een gegeven dat managers en leidinggevenden tegenwoordig onzeker kan maken. Want wat vroeger ‘nog wel kon’, kan dat nog wel?

grensoverschrijdendgedrag.jpg

Voor veel managers is het vaak een raadsel wat precies de duidelijke grenzen zijn. Tussen wat goed en fout is, bevindt zich een groot grijs gebied, waarin diverse opvattingen mogelijk zijn. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun managers een training te laten volgen over grensoverschrijdend gedrag, zoals Nieuwsuur meldt. Deze trainingen hebben het doel om grenzen in diverse situaties te verhelderen en benadrukken belangrijke onderwerpen zoals leiderschap, ongewenste omgangsvormen en sociale veiligheid. Ook wordt er nadruk gelegd op het bewustzijn van de impact die leidinggevenden hebben op de werkvloer en hoe zij dienen op te treden. Collega’s kunnen over dit onderwerp natuurlijk verschillende meningen en perspectieven hebben.

Een veilige werkomgeving creëren

Elke organisatie streeft naar het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een veilige werkomgeving. Als er binnen een organisatie geen veilig werkklimaat heerst en als de medewerkers onvoldoende beschermd worden kan dat, naast het persoonlijke leed, leiden tot een verhoogd ziekteverzuim, verminderde arbeidsproductiviteit en een groter risico op personeel dat ontslag neemt. Het is belangrijk dat organisaties niet alleen signalen herkennen maar ook dat zij preventieve maatregelen nemen, zoals het opstellen van een gedragscode, het benoemen van een (interne of externe) vertrouwenspersoon en het bevorderen van een inclusieve werkcultuur.

Volgens de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht voor zijn medewerkers. Hieronder valt dus ook het in kaart brengen van de risico’s van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Deze risico’s moeten dan ook duidelijk zijn voor alle medewerkers én leidinggevenden.

Gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben vanuit de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad (SER) een gezamenlijke aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag ontwikkeld; Dossier grensoverschrijdend gedrag | SER.

Op dit platform vind je informatie en tools voor medewerkers, managers en HR-professionals om ongewenst gedrag te herkennen en te voorkomen, inclusief gratis trainingen en een gedetailleerd stappenplan voor situaties waarin grensoverschrijdend gedrag al heeft plaatsgevonden.

 

Bron: RendementOnline / SER

cta.png

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.