Terugblik op de HR-meeting met als thema: Diversiteit en Inclusie

14 mrt 2024

De eerste HR-meeting van 2024 is een feit! Op 7 maart kwamen geïnteresseerde HR-professionals bij elkaar op de vertrouwde locatie Down Under in Nieuwegein. Dit keer was het thema; Diversiteit en Inclusie. Janny Kappert, corporate antropoloog, neemt ons mee in het verkrijgen van nieuwe inzichten. Want wat houden de termen diversiteit en inclusie nu eigenlijk in? Hoe staat het ermee in jouw organisatie en wat zijn praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan?

hr-meetingdiversiteiteninclusie.jpg
modelschein.jpg

Inzoomen op cultuur

Janny begint het voorstelrondje aan de hand van keuzekaartjes van verschillende bekende organisaties. Wat past bij je en waarom heb je voor dit kaartje/bedrijf gekozen? Een leuke manier om elkaar te leren kennen.

Daarna starten we met een korte verkenning van wat antropologie inhoudt en wordt er ingezoomd op de verschillende gedragingen; Nature vs Nurture. Welk gedrag krijg mee vanuit je genen en DNA en welk gedrag is gebaseerd op je opvoeding, omgeving zoals vrienden, school, werk etc? Dit is bepalend hoe je naar bepaalde onderwerpen kijkt. Het organisatiecultuur model van Schein wordt besproken, waarbij zichtbaar wordt dat cultuur voortkomt uit overtuigingen, waarden en artefacten. Wil je iets veranderen in de cultuur van de organisatie dan kan je het beste aan de slag met de artefacten.

'We don't see things as they are, we see them as we are'

Een mooi citaat van Anais Lin en geeft goed aan dat we kijken vanuit onze eigen bias; wat zijn jouw voorkeuren en overtuigingen, je vindt vaak leuk wat het beste bij je past.

We bespreken de voordelen die er zijn om als een diverse en inclusieve organisatie te zijn:

  • Medewerkers zijn meer tevreden als er aandacht is voor D&I.
  • Medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en blijven langer.
  • Met een goed D&I beleid kan je beter divers talent aantrekken.
  • Organisaties en hun medewerkers zijn creatiever, innovatiever en gaan sneller mee met vernieuwingen.
  • Als er inclusief wordt samengewerkt, is de organisatie doelgerichter (talenten en vaardigheden van medewerkers worden meer gezien en benut)
  • Een organisatie met een duidelijk DNA heeft vaak een aansprekende missie.

 

Via mentimeter wordt de vraag gesteld: Wat betekenen diversiteit en inclusie voor jou en waarom is het een belangrijk onderwerp? "Met meerdere personen op basis van gelijkwaardigheid komen tot een gezamenlijk resultaat", "Goed en respectvol kunnen omgaan met iedereen", "Een gevarieerde samenstelling van medewerkers op alle gronden. Een cultuur waarin iedereen zich thuis voelt en zijn eigen normen en waarden kan blijven respecteren en handhaven", Bewustzijn creëren en zorgen voor een branche waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt". Het levert mooie uitkomsten en gesprekken op.

Duidelijk wordt ook dat een ieder hier een eigen visie op heeft. Diversiteit en inclusie is niet alleen verhouding man-vrouw in de organisatie maar ook etnische afkomst, geloofsovertuiging, medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking. Wat zijn de mogelijkheden binnen je organisatie en hoe welkom voelt een ieder zich?

De cultuur van een organisatie is door de tijd ingesleten en wanneer je aan de slag wilt met D&I is het goed om je ervan bewust te zijn dat het tijd nodig heeft om te veranderen. Leiders zijn de artefacten in een organisatie, zij kunnen de zichtbare veranderingen en gedragingen doorvoeren door voorbeeldgedrag en een rolmodel te zijn. Inclusie gaat over het kunnen en mogen meedoen en meepraten, maar vooral ook over meebeslissen. In een inclusieve organisatie heeft iedereen de ruimte om te kunnen meebeslissen.

De verschillen tussen inclusie, uitsluiting, segregatie en integratie worden besproken.

verschilinclusieenintegratie.jpg
hrmeetingklein.jpg

Ranking en Rituelen

Wanneer we kijken naar een organisatie is er altijd een bepaalde ranking (hiërarchie) aanwezig waarbij is sprake is van formele en informele leiders. De formele leiders hebben vaak een mandaat, zijn leidinggevend en/of manager. De informele leiders zijn vaak mensen die voldoen aan (één van) de 7 vinkjes van het boek van Joris Luyendijk. In zijn boek bespreekt hij de 7 vinkjes waaraan de informele leiders vaak voldoen; Gender, Huidskleur, Leeftijd, Expertise, Geaardheid, Opleiding en Taal.

Een methode om ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie een mogelijkheid heeft om inbreng te geven is Deep Democracy. Kort gezegd houdt dit in: een werkwijze waarbij iedereen zich veilig voelt om zich uit te spreken en om als groep in gesprek te gaan zodat iedereen gehoord wordt.

Rituelen gaan over de activiteiten die je in de organisatie hebt; denk hierbij aan hoe je nieuwe medewerkers inwerkt (onboarding) maar ook hoe je successen viert of hoe je vergadert. Deze rituelen of activiteiten kan je laden met waarden die belangrijk zijn voor je organisatie.

Diversiteit verbeteren

Als laatste gaan we in gesprek over wat voor stap(pen) er gezet gaan worden op het gebied van D&I in de organisatie. 

Tot slot samenvattend de aanbevelingen die Janny met ons wil delen om D&I te verbeteren in je organisatie:

  • Formuleer een aansprekende ambitie; welke kansen brengt het je als organisatie (in plaats van focussen op risicodenken en urgentie). Aanhaken op eigen waarden en intrinsieke motivatie zijn 'drivers for change' en zorgen dat draagvlak en motivatie op dit thema zal groeien.
  • Wees je bewust van machtsdynamiek in je organisatie, waarbij formele en informele leiders op het gebied van cultuur en 'hoe gedragen we ons' meer invloed hebben dan reguliere medewerkers. Bewust maken van ranking in je organisatie en bias zijn manieren om leiders in staat te stellen om beter met diversiteit en inclusie om te gaan en dit uit te dragen. Voorbeeldgedrag is namelijk essentieel.
  • Rituelen zijn 'magische' terugkerende activiteiten en evenementen die energie geven, helpen verbinden en overgangen markeren. Het laden van deze rituelen met waarden die belangrijk zijn, op het thema D&I zoals gelijkwaardigheid, helpen om handen en voeten te geven aan een soms ingewikkeld thema en dit te integreren in de alledaagse praktijk en gedrag op de werkvloer. Voorbeelden van sleutelmomenten en rituelen voor D&I zijn bv. sollicitatiegesprekken, werving, onboarding, plannen en begroting maken, professionalisering van je medewerkers, promotie, vieren van resultaten, vergaderen en besluitvorming.

Naast dit interessante thema werden tijdens de sessie de laatste ontwikkelingen van Reiswerk gepresenteerd. Zo organiseren we dit jaar weer de verschillende themaworkshops voor medewerkers en HR-professionals/leidinggevenden en zijn we aanwezig op verschillende beurzen zoals de Nationale Carrièrebeurs. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het professionaliseren van Travel College en ook komt er een groot imago-onderzoek over het werken in de reissector. We blijven jullie informeren over de vorderingen van de nieuwe cao per 1 juli dit jaar en er wordt een grootschalig onderzoek gedaan naar een vernieuwing van het functiehuis.

Zoals gebruikelijk sluiten we de meeting af met een gezellige netwerkborrel. Onder het genot van een lekker hapje en drankje praten we na en komen we, ook hier nogmaals tot de conclusie dat Diversiteit en Inclusie een belangrijk thema is dat enorm veel omvattend is. Daarom gaan we tijdens een HR workshop in het najaar dieper in op het onderwerp en ook echt samen aan de slag met voorbeelden en tips.

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

cta.png

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.