Er staan nieuwe workshops in de agenda voor het najaar. Neem snel een kijkje en schrijf je in! Klik hier.

Welke regels en vergoeding gelden voor een bereikbaarheidsdienst?

21 sep 2018

Een bereikbaarheidsdienst is een dienst naast de gebruikelijke kantoortijden waarin je beschikbaar bent en kan worden gebeld voor bijvoorbeeld noodsituaties en onvoorziene spoedgevallen. Het is dus een dienst in jouw vrije tijd en in het weekend waar je, als je gebeld wordt, zo snel mogelijk mee aan de slag gaat.

girl 1245713 640.jpg

Andere benamingen voor deze dienst kunnen bijvoorbeeld pieperdienst, oproepdienst, nooddienst, beschikbaarheidsdienst of consignatiedienst zijn. In veel bedrijven wordt er voor deze dienst een (roulatie) rooster gemaakt.

 

Welke regels zijn in de Arbeidstijdenwet vastgelegd over bereikbaarheidsdiensten?

In de Arbeidstijdenwet staan regels m.b.t. werktijden en rusttijden tijdens en tussen de bereikbaarheidsdiensten. Tijdens de bereikbaarheidsdienst mag je per 24 uur niet langer dan 13 uur werken uitgaande van een voltijd dienstverband, dit is inclusief jouw normale dagelijkse werkuren per dag. Ook mag je maximaal 14 dagen bereikbaarheidsdienst draaien in een periode van 4 weken.

 

Wat is er in de cao reisbranche vastgelegd over de vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten?

Voor het beschikbaar zijn tijdens deze dienst is in de cao reisbranche (hoofdstuk 4, artikel 13) een vergoeding vast gelegd. Als je tijdens de bereikbaarheidsdienst wordt gebeld en je daadwerkelijk moet werken, dan dien je tevens de gewerkte uren uitbetaald te krijgen, eventueel tegen bijzondere uren wanneer dit van toepassing is. Dit geldt bijvoorbeeld bij werken op zondag als dat voor jou op dat moment geen werkdag is. De toeslag voor de bereikbaarheidsdienst kan bijvoorbeeld wel inclusief werktijd zijn als je tijdens deze dienst wordt gebeld en gesprekken voert.

Bij een bereikbaarheidsdienst heeft de werknemer volgens art. 13 van de cao recht op: € 13,79 per bereikbaarheidsdienst die tussen twee werkdagen valt en maximaal 16 uur duurt. € 40,33 per bereikbaarheidsdienst die geheel of gedeeltelijk valt op een vrije dag of die langer duurt dan 16 uur (met een maximum van 24 uur). Deze genoemde bedragen zijn geldig per 01 juli 2018 en hierin zijn de cao verhogingen van 01 juli 2017 en 01 juli 2018 al verwerkt.

Voorbeeld:
een medewerker met een voltijd baan draait een volle week bereikbaarheidsdienst, van maandag t/m zondag, dan heeft deze medewerker (per week bereikbaarheidsdienst) recht hebben op: 2x € 40,33 = € 80,66 en 5x € 13,79 = € 68,95. Dat is in totaal € 149,16 per week.

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.