Werkplezier vergroten? Een veilige en gezonde werkomgeving helpt!

Gepubliceerd op: 17-08-2017

Medewerkers die plezier hebben in hun werk leveren betere prestaties
Medewerkers met werkplezier zitten beter in hun vel, zijn fijnere collega’s en leveren zo een positieve bijdrage aan de collegialiteit, het werkklimaat en de productiviteit in de organisatie. Werkplezier is trots zijn op de dingen die je op je werk doet. Je veilig voelen op je werk en je ellebogen alleen nodig hebben om op het bureau te leunen. Maar hoe creëer je deze gezonde en veilige werkomgeving voor je medewerkers? En welke verplichtingen heb je als werkgever? Iedere medewerker heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Werkgevers en medewerkers zijn hier samen voor verantwoordelijk.

Zet de risico’s op papier en vraag om input van medewerkers
Om een gezonde en veilige werkplek te creëren, start je met het in kaart brengen van de mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen jouw reisbedrijf.
Hiervoor maak je gebruik van een RI&E (Risico Inventarisatie & - Evaluatie). Het opstellen van een RI&E is een wettelijke jaarlijkse verplichting. 

Door het opstellen van een RI&E beoordeel je bijvoorbeeld of medewerkers werkdruk ervaren, of er veilige werkplekken zijn, of medewerkers voldoende afwisseling in hun werk ervaren en meer. Ter ondersteuning voor het opstellen van de RI&E maak je gebruik van de feedback van medewerkers. Hiervoor kun je gebruik maken van deze medewerkersvragenlijst.

Reisbranche RI&E weer up to date
Voor werkgevers in de reisbranche is er een digitale branchespecifieke RI&E beschikbaar waar je direct mee aan de slag kunt om risico’s in kaart te brengen. Het kader staat dus, maar je moet er wel zelf mee aan de slag. En let op, ieder reisbedrijf is dus wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een actuele RI&E.

De reisbranche RI&E wordt jaarlijks wordt geactualiseerd. Deze actualisatieslag heeft Reiswerk in juli uitgevoerd en daarmee is de tool weer volledig up to date. Aanleiding hiervoor was onder meer de vernieuwde Arbowetgeving per 1 juli 2017.

Oplossingen voor een gezonde en veilige werkomgeving
Nadat je met behulp van jouw bedrijfseigen RI&E de risico’s binnen jouw reisbedrijf in kaart hebt gebracht kun je de arbocatalogus erbij pakken.

In de arbocatalogus voor de reisbranche staan vele mogelijke oplossingen om een veilige en gezonde werkomgeving binnen jouw reisbedrijf te creëren!

Heb je verder nog vragen over dit onderwerp? Mail dan naar Miranda Wiltenburg, projectmanager Arbeidszaken bij Reiswerk, via miranda@reiswerk.nl.

Waar heb jij een vraag over?