Resultaten bekend: Onderzoek naar inzet van medewerkers met arbeidsbeperking

Gepubliceerd op: 01-12-2016

Reiswerk besteedt ook in 2017 weer volop aandacht aan de inzet van mensen met een arbeidsbeperking binnen de reisbranche. Ter inspiratie hierbij gebruiken we de resultaten van het grootschalige werkgeversonderzoek over dit thema binnen de branche. Ruim 500 werkgevers werden benaderd. 

Wat hield het onderzoek in?

We stelden de deelnemende werkgevers vragen over de volgende onderwerpen:
1. Kennis over de 100.000 banenafspraak / Participatiewet
2. Reeds uitgevoerde activiteiten op dit gebied
3. Bereidheid om mensen aan te nemen met een arbeidsbeperking
4. Mogelijkheid tot plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking

Bereidheid is groot, inzet blijft achter

Uit de resultaten blijkt dat slechts één derde van alle werkgevers bekend is met de inhoud van de 100.000 banenafspraak in Nederland. Het stimuleren van de inzet van mensen met een beperking binnen de branche vloeit voort uit deze landelijke afspraak.

Bij slechts 16% van de deelnemende bedrijven is iemand met een arbeidsbeperking in dienst. De tevredenheid van deze werkgevers ten aanzien van hun medewerkers met een arbeidsbeperking blijkt erg hoog.

De resultaten van het onderzoek geven ook weer dat de bereidheid van werkgevers om iemand in te zetten met een arbeidsbeperking erg hoog is. Op basis van de eerder genoemde 16% kunnen we echter concluderen dat dit lang niet altijd resulteert in de daadwerkelijke inzet.

Onbekend maakt onbemind

Waar ligt het nu aan dat de daadwerkelijk inzet van mensen met een beperking achter blijft?

Werkgevers gaven in het onderzoek aan dat ze niet goed weten wat de regels zijn rondom de aanname van iemand met een beperking. Wetten, regels en subsidies rondom dit thema zijn naar de mening van de deelnemende werkgevers onvoldoende duidelijk.

Ook wordt aangegeven dat men niet weet waar geschikte kandidaten kunnen worden gevonden en dat men op ziet tegen de beperkingen van deze doelgroep. Tot slot vragen vele werkgevers zich af of iemand met een arbeidsbeperking wel mee kan draaien binnen de organisatie, gezien het hectische en dynamische karakter van de reisbranche.

Antwoord op al je vragen

Antwoorden op de vragen die je als werkgever kunt hebben over dit belangrijke thema, zijn terug te vinden in het informatieve webmagazine dat Reiswerk in 2016 ontwikkelde.

Daarnaast is de kandidatenverkenner banenafspraak UWV sinds 1 oktober 2016 beschikbaar. Als je als werkgever werk hebt voor iemand uit met een arbeidsbeperking, dan kun je door middel van deze kandidatenverkenner direct op zoek naar passende en beschikbare kandidaten. In onderstaand korte filmpje zie je direct hoe het werkt.

Wil jij als werkgever passend advies over dit thema? Neem dan contact met ons op!

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.