De speerpunten voor Reiswerk in 2021

Januari 2020, het leek een normaal, rustig jaar te worden voor de reissector. Little did we know… In de daarop volgende maanden veranderde de hele wereld razendsnel waarbij we allemaal weten hoe het jaar verder verliep. De reisbranche kwam in 2020 totaal tot stilstand te staan, wat zorgde voor grote onzekerheid, ook voor de toekomst. Toch blijven we vooruit kijken bij Reiswerk. In dit artikel nemen we je mee naar onze prioriteiten voor 2021, aangepast aan de huidige situatie. Natuurlijk, niets staat vast, maar het zijn wel duidelijke richtingen waar we met stichting Reiswerk heen willen voor jullie: medewerkers, werkgevers, studenten en opleiders in en voor de reissector.
 
Arbeidsmarktonderzoek
Ieder jaar voeren we arbeidsmarktonderzoek uit in de reissector. Dit onderzoek brengt de huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in kaart. Een goed arbeidsmarktonderzoek geeft werkzoekenden een juist beeld van hun arbeidsmarktkansen. Daarnaast kunnen werkgevers met deze data beter inspringen op hoe de werkgelegenheid zich ontwikkelt. De focus bij het onderzoek ligt dit jaar op de impact van de coronacrisis op het werken in de reissector. Hoe is de situatie veranderd ten opzichte van voor de crisis en hoe ontwikkelt het zich de komende jaren? Onderdeel van het arbeidsmarktonderzoek is een enqute onder werkgevers.
 
N.B. Volgende week (week 5) ontvangen werkgevers in de reissector een uitnodiging om deel te nemen aan het arbeidsmarktonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer belangrijk voor onze sector en daarom we hopen dat zoveel mogelijk bedrijven hieraan deelnemen. Alleen dan kunnen we een zo goed mogelijk beeld schetsen van de huidige situatie in de reissector, waardoor wij nog beter kunnen opkomen voor de belangen van werknemers en werkgevers in de reissector.

Travel College
Afgelopen jaar sloeg de reissector massaal aan het leren. Het aantal gebruikers bij ons online leerplatform Travel College schoot om hoog, waarbij werknemers dankbaar gebruik maakten van de vele (gratis) beschikbare leermodules. In 2021 gaan we hier natuurlijk mee verder. We zorgen voor inspirerende en prikkelende learnings waardoor iedere medewerker in de reissector zichzelf breed kan blijven ontwikkelen.

Mobiliteitsplan ‘Snel weer aan het werk’
En van de taken van Reiswerk is om medewerkers die hun baan (dreigen te) verliezen in het kader van faillissementen en reorganisaties te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Het liefst behouden wij hen voor de reissector, maar als dat niet mogelijk blijkt dan proberen we hen naar een andere sector te begeleiden. Om te helpen met het vinden van een nieuwe baan, heeft Reiswerk een mobiliteitscentrum ontwikkeld. In het platform  ‘Snel weer aan het werk’ zijn verschillende tools aanwezig die medewerkers kunnen gebruiken om hun kansen op de arbeidsmarkt – en daarmee op een nieuwe baan - te vergroten. Ook in 2021 speelt het platform weer een belangrijke rol, met verdere uitbreidingen en ontwikkelingen.
 
Extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
Een blijvend belangrijk thema voor ons is duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Hierbij ligt de focus op veerkracht, wendbaarheid, motivatie, gezondheid en welzijn van medewerkers. Hoe blijf je als medewerker goed en gemotiveerd je werk doen, nu en in de toekomst. Een belangrijk item binnen de duurzame inzetbaarheid is de bewustwording van medewerkers om hun eigen regie hierin te nemen. Daarbij moet je denken aan een actueel thema als een goede werk-priv balans met thuiswerken. Ook stimuleren we de mogelijkheid om te blijven ontwikkelen voor huidige n toekomstige functies om relevant te zijn en blijven voor de arbeidsmarkt, binnen of buiten de huidige organisatie.

HR Expertmeetings
Er is veel behoefte aan kennis- en ervaringsuitwisseling tussen HR professionals. Zeker in deze tijd, waarin de coronacrisis een flinke invloed heeft op medewerkers en op het HR-beleid van organisaties. Daarom organiseert Reiswerk dit jaar verschillende HR Expertmeetings. Deze vinden voorlopig nog online plaats, maar hopelijk is er later dit jaar weer ruimte om ook fysiek te meeten. Thema’s die tijdens deze meetings voorbij komen zijn: wellbeing & werkgeluk, duurzame inzetbaarheid & vitaliteit, toekomstig werken en employee journey. De eerste HR expertmeeting staat gepland voor 16 maart.
 
Travel Talent Event
In 2021 organiseren we weer een Travel Talent Event, in samenwerking met onderwijs en de Vakantiebeurs. De precieze invulling hiervan is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis. Het Travel Talent Event moet aanstormend talent klaarstomen voor de reissector. Daarbij zoeken we de verbinding op tussen studenten, opleiders en werkgevers.  Op deze manier hopen we voor een kwalitatieve en kwantitatieve doorstroom van talent naar het bedrijfsleven.
 
Arbeidsvoorwaarden & cao’s
Afgelopen november maakten we bekend dat er nieuwe cao’s zijn voor de reissector. Inmiddels hebben we al een webinar over de nieuwe cao’s in Travel College staan en is onze FAQ weer helemaal up-to-date. Uit deze nieuwe cao’s vloeien ook verschillende nieuwe projecten voort. Zo werken we dit jaar aan o.a. duurzaam inzetbaarheid & de ouderenregeling, verlof & vergoedingen opleiding buiten de functie, aanpassing systematiek werken op bijzondere uren en nadere inventarisatie functies binnen de functiefamilie reisleiding en reisbegeleiding. Natuurlijk gaan we iedereen hierover informeren via onze verschillende kanalen. 

Daarnaast…
Naast bovengenoemde speerpunten gaan we natuurlijk verder met waar we goed in zijn: inspirerende artikelen en blogs over o.a. HR & arbeidsvoorwaarden, leren & ontwikkelenwerken & solliciteren, duurzaamheid & verantwoord en innovatie & inspiratie in de reissector. Deze artikelen komen voorbij op onze website, social kanalen en in onze tweewekelijkse nieuwsbrief.
 
Vragen?
Heb je nog vragen na het lezen van al deze informatie? Dat kunnen we ons natuurlijk goed voorstellen. Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk.

Wil je dit artikel als handige pdf downloaden? Dat kan hier

cta

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.