Veelgestelde vragen

Bouw ik vakantiedagen op als ik ziek ben?

Ja, een zieke werknemer bouwt altijd wettelijke vakantiedagen op over de gehele ziekteperiode.

Bekijk het antwoord

Waar kan ik informatie vinden over ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is niet in de cao geregeld maar is wettelijk vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg.

Bekijk het antwoord

Wat is het recht van medewerkers op flexibel werken en thuiswerken?

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (Wfw) in werking getreden. Deze wet geeft medewerkers meer mogelijkheden om bijvoorbeeld meer thuis te werken en om te werken op voor hen gunstige tijden.

Bekijk het antwoord

Ik heb voor mijn medewerker een loonbeslag ontvangen. Wat moet ik doen?

Dit betekent dat je als werkgever verplicht bent om een deel van het inkomen van de medewerker over te maken naar de deurwaarder.

Bekijk het antwoord

Waar kan ik terecht met vragen over de pensioenen van mijn medewerkers?

Als je met jouw werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afsluit, dan geldt er een aanzegtermijn.

Bekijk het antwoord
< 1 2 3 4 5 >

Werken voor merken

Waar heb jij een vraag over?