Vakantie en ziek       

Ziek geworden tijdens vakantie

Als je ziek wordt tijdens de vakantie (ook vanuit het buitenland) meld je dit bij je direct leidinggevende of HR afdeling. Ook schakel je zo spoedig mogelijk een lokale medische dienst in voor een medische verklaring met de volgende gegevens:

  • de aard van je ziekte;
  • het verloop van je ziekte;
  • de ingestelde therapie (indien van toepassing);
  • een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing)

Bij terugkomst van vakantie zorg je dat je leidinggevende of HR collega (of bedrijfsarts/arbodienst) de doktersverklaring met deze medische gegevens ontvangt. Zonder een ziekmelding en doktersverklaring is je ziekmelding namelijk niet rechtsgeldig.

Ben je ziek en wil je op vakantie?

Dan heb je, afhankelijk van je situatie, toestemming nodig van jouw werkgever, de bedrijfsarts of het UWV. Neem dus eerst contact met hen op. Zij kunnen je vertellen onder welke voorwaarden je binnen je ziekteperiode op vakantie mag gaan.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Als je ziek bent, bouw je de wettelijke vakantiedagen op over de gehele periode dat je ziek bent. Dat zijn 20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. Als je tijdens je ziekte op vakantie gaat lever je net als anders vakantiedagen in. Ook als je bijvoorbeeld op arbeidstherapeutische (*) basis een halve dag werkt, lever je tijdens je vakantie toch een hele dag in. De wet gaat er namelijk vanuit dat je tijdens de vakantie herstelt en zo het re-integratieproces bevordert.

(*) Als je langduig ziek bent geweest, adviseert de bedrijfsarts vaak om op arbeidstherapeutische basis te beginnen met werken. Een re-integratietraject start vaak met werk op arbeidstherapeutische basis, bijvoorbeeld door halve werkdagen te werken. Als dat goed gaat, hervat je je werk pas weer volledig.

Waar heb jij een vraag over?

0
The web site is now storing only essential cookies on your computer. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.