Vakantie en ziek       

Ziek geworden tijdens vakantie

Als je ziek wordt tijdens je vakantie (ook vanuit het buitenland) meld je dit bij je direct leidinggevende of HR afdeling en geef je aan waar en hoe je te bereiken bent. Als je zelf hier niet toe in staat bent, dan mag iemand anders dit doen. Ook bezoek je zo snel mogelijk een lokale (huis)arts voor een doktersverklaring; je werkgever kan namelijk vragen om een bewijs van ziekte te overleggen na terugkeer van jouw vakantie. Indien deze verklaring specifieke medische gegevens bevat, ben je niet verplicht deze te overleggen aan jouw werkgever i.v.m. privacy regels maar kan er afgesproken worden om deze ter beoordeling aan de bedrijfsarts of arbodienst te overleggen. Zonder een ziekmelding en dokterverklaring is de ziekmelding niet rechtsgeldig.

De dagen waarop jij tijdens jouw vakantie ziek bent tellen als ziektedagen en niet als vakantiedagen. Het is wel noodzakelijk dat je je daarom direct ziekmeldt, de afgesproken procedure volgt en bewijs – dokterverklaring – kan overleggen.

Ben je ziek en wil je op vakantie?

Dan heb je, afhankelijk van je situatie, toestemming nodig van jouw werkgever, de bedrijfsarts of het UWV. Neem dus eerst contact met hen op. Zij kunnen je vertellen onder welke voorwaarden je binnen je ziekteperiode op vakantie mag gaan.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Als je ziek bent, bouw je de wettelijke vakantiedagen op over de gehele periode dat je ziek bent. Dat zijn 20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. Als je tijdens je ziekte op vakantie gaat lever je net als anders vakantiedagen in. Ook als je bijvoorbeeld op arbeidstherapeutische (*) basis een halve dag werkt, lever je tijdens je vakantie toch een hele dag in. De wet gaat er namelijk vanuit dat je tijdens de vakantie herstelt en zo het re-integratieproces bevordert.

(*) Als je langduig ziek bent geweest, adviseert de bedrijfsarts vaak om op arbeidstherapeutische basis te beginnen met werken. Een re-integratietraject start vaak met werk op arbeidstherapeutische basis, bijvoorbeeld door halve werkdagen te werken. Als dat goed gaat, hervat je je werk pas weer volledig.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.