CAO reisbranche

In de cao voor de reisbranche staan een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden die collectief gelden voor alle medewerkers in de reisbranche die onder de cao vallen. De cao komt tot stand vanuit onderhandelingen tussen werkgevers- (ANVR) en werknemersvertegenwoordigers (vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie).

CAO

De ANVR en de vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en FNV zijn in 2017 voor het laatst een nieuwe cao voor de reisbranche overeengekomen. Deze cao kent een looptijd tot 1 november 2018. Deze cao heeft momenteel nawerking.  

CAO reisbranche algemeen verbindend verklaard

Op 23 september 2017 heeft de minister van SZW de cao reisbranche algemeen verbindend (avv) verklaard. Dit betekent dat de gemaakte afspraken in de cao reisbranche voor de periode 23 september 2017 tot 1 november 2018 ook golden voor bedrijven die niet zijn aangesloten bij ANVR, maar wel onder de werkingssfeer van de cao reisbranche vallen. De algemeen verbindend verklaring heeft geen nawerking.

English version

Click here to download the Collective Labour Agreement for the Travel Sector in English.

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.