FAQ &
Contact 

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen. Grote kans dat je vraag daar bij staat. Niet? Neem dan even contact met ons op.

directory 1495843 1920

Veelgestelde vragen

Wekelijks krijgen we diverse vragen binnen. Hier vind je antwoord op de belangrijkste en meest gestelde vragen aan Reiswerk.

Filter

Wat is het recht van medewerkers op aanpassen van arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats?

1 aug 2022

De Wet flexibel werken is per 1 augustus 2022 aangepast als gevolg van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (zie ook de website van de Rijksoverheid).

Medewerkers kunnen verzoeken om aanpassing van hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

 • de medewerker moet op het moment van verzoek, minstens zes maanden in dienst zijn
 • het moet gaan om een aanpassing in eigen functie
 • als de medewerker tijdens ziekte een verziek indient om meer uren te werken, gaat de aanpassing pas in als hij/zij hersteld is
 • een verzoek om aanpassing van arbeidsduur mag maximaal 1x per jaar ingediend worden
 • een medewerker mag niet meer uren werken dan wettelijk is toegestaan

De wens tot meer of minder werken moet tenminste twee maanden voor beoogde ingangsdatum schriftelijk ingediend zijn en uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van de wijziging moet de beslissing (schriftelijk) kenbaar gemaakt worden. 

Als werkgever moet je een verzoek van je medewerkers om aanpassing van hun arbeidsduur of hun werktijden in principe honoreren. Alleen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag een verzoek geweigerd worden. Uitzonderingen gelden voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers in dienst.

Mijn medewerker wil onder werktijd (mantel)zorg verlenen. Mag dat?

Het getuigt van goed werkgeverschap als je jouw medewerker wijst op de wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden als hij of zij onder werktijd mantelzorg wil verlenen. Als geen van de verlofvormen passend zijn voor de situatie, dan moet je samen met jouw medewerker tot een goede maatwerkoplossing zien te komen.

Als jouw medewerker onder werktijd mantelzorg wil verlenen, zul je dus altijd eerst in gesprek moeten gaan met de medewerker. Wat is zijn of haar specifieke vraag? En wat kun je als werkgever doen om te ondersteunen? Reiswerk heeft een praktische Handleiding mantelzorg opgesteld met veel handvaten waarmee de combinatie van werk en mantelzorg beter bespreekbaar wordt.

Wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden
Naast de wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden, kun je ook denken aan thuis werken, flexibel werken, (tijdelijk) minder werken en de mogelijkheid tot het opnemen van onbetaald verlof. Maak bespreekbaar met jouw medewerker waar zijn of haar voorkeur naar uit gaat.

Zorgverlof (en eventueel calamiteitenverlof) zou dus kunnen worden ingezet in het geval van mantelzorg:

 • Voor meer informatie over zorgverlof, kijk je op de website van de Rijksoverheid;
 • Voor meer informatie over calamiteitenverlof, kijk je ook op de website van de Rijksoverheid.


Andere mogelijkheden
Overige opties om mee te denken met jouw medewerker zijn:

 • (tijdelijk) aanpassen van het takenpakket van de medewerker;
 • overuren sparen;
 • aanbieden van het inzetten van een mantelzorgma­kelaar;
 • opnemen van mantelzorg ondersteunende maatre­gelen in de collectieve zorgverzekering;
 • verwijzen naar Mezzo, stichting werk&mantelzorg, of platform M-Power voor advies, inspiratie en ondersteuning.

Moet ik het loon doorbetalen bij mantelzorg?

Dit is afhankelijk van de oplossing die je samen met jouw medewerker hebt bedacht, waaronder wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden, thuis werken, flexibel werken, (tijdelijk) minder werken en de mogelijkheid tot het opnemen van onbetaald verlof.

Maak bespreekbaar met jouw medewerker waar zijn of haar voorkeur naar uit gaat. En vervolgens kun je uitzoeken wat dit voor invloed heeft op zijn of haar loon.

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Kan ik een verzoek tot flexibel werken weigeren?

Als werkgever kun je het verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats (thuiswerken) afwijzen. Je dient het verzoek van jouw medewerker altijd zorgvuldig te overwegen en bij een eventuele afwijzing is het verplicht om een gesprek met de medewerker aan te gaan. Deze afwijzing moet je vervolgens schriftelijk aan de medewerker meedelen. Je kunt het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden alleen afwijzen als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat toewijzing van het verzoek bijvoorbeeld leidt tot ernstige problemen met de veiligheid, van roostertechnische aard of voor de bedrijfsvoering.

Mijn medewerker meldt zich ziek in verband met mantelzorg. Wat nu?

Belangrijk is dat je als werkgever oog hebt voor de signalen van eventuele overbelasting van jouw medewerker en dit tijdig bespreekbaar maakt. Uiteindelijk is jouw medewerker echter zelf (mede) verantwoordelijk voor de balans tussen werk en priv. Je mag van jouw medewerker dan ook verwachten dat hij of zij de mantelzorgtaken tijdig bespreekbaar maakt. Bijvoorbeeld met zijn of haar leidinggevende of een collega van de afdeling HR.

Als jouw medewerker zich toch ziek meldt, is het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Samen kan er dan gezocht worden naar een oplossing om de balans tussen werk en priv terug te vinden. In deze kan de hulp worden ingeschakeld van de bedrijfsarts of vaste arbodienst. Reiswerk heeft voor werkgevers en medewerkers in de reisbranche een Handleiding mantelzorg opgesteld.

Geen antwoord op je vraag? 
Stuur ons een bericht